Нормативна база діяльності шкільних бібліотек

/Files/images/бібліотекаorig.png

Наказ Міністерства освіти України від 14.09.99 № 139 "Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України"

Концепція національно - патріотичного виховання дітей і молоді. Заходи, щодо реалізаці Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій , щодо національно- патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН №641 від 16.06.15р.)

Наказ МОН №641 від 16 червня 2015 року

Наказ Міністерства Культури і Туризму України № 22 від 03.04.2007 р "Про затвердження інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах"

Концепція Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки

Закон україни "Про освіту" від 23.051991р.№1060-XII

Державна національна програма "Освіта"(Україна XXI століття)

Указ Президента України "Про нацоінальну доктрину розвитку освіти" від 17.04.2002р. №347/2002

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.02.1995р. №32/95-ВР (зі змінами та доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009р. №181 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно- технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів".( зі змінами і доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. №781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів".

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвержена наказом Міністерства культури і туризму Українивід 03.04.2007р.№22, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.05.2007р. за №530/13797

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.08.2012р. №1/9-552 "Про використання навчальної літератури"

Лист Державного казначейства України "Про віднесення до бібліотечних фондів"22.09.2005р.№07-04/1827-7745

Міждержавний стандарт гост 7.20-2000 "Бібліотечна статистика "

Інструкція про порядок доставки, комплектування та обліку навчальної літератури, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 15.06.1995р. №119-217

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства україни та Міністерства економіки України ві 10.08.2001р. №142/181 (зі змінами та доповненнями)

Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів, затверджена наказом Міністерства культури і мистецтва України від 23.05.2005 р.№152

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998р. №90 (у редакції та зі змінами, внесеними наказом від 05.10.2005р. №184)

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення(псування) матеріальних цінностей, затвердженний постановою Кабінету Міністрів україни від 22.01.1996р.№116( зі змінами та доповненнями)

Кiлькiсть переглядiв: 62